header-smartbag

UVOD

Marves Projekt d.o.o., Zagreb, Pazinska 31, OIB: 84961710879 kao pravna osoba koja obavlja online prodaju obrađuje Vaše osobne podatke radi postizanja vlastite poslovne svrhe.
Ovom Izjavom o zaštiti privatnosti Marves Projekt d.o.o. daje na uvid način obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.
Ova Izjava o zaštiti privatnosti usklađena je s Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu GDPR).
Stupanjem u ugovorni odnos sa Marves Projekt d.o.o. povjeravate nam svoje osobne podatke.

OPĆE INFORMACIJE

I.

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka:
Marves Projekt d.o.o.
Pazinska 31
10000 Zagreb
Telefon: +385 91 243 3244
Web stranica: www.marvesprojekt.hr

OBRADA PODATAKA

I.

Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno zakonskim i ugovornim obvezama, obvezama javnog interesa te sukladno legitimnom interesu.

Marves Projekt u svom poslovanju obrađuje Vaše osobne podatke prilikom vaše kupnje na službenoj web-stranici.

A.1. Osobne podatke prikupljamo u slučaju kada naručite naš proizvod ili kada nam se javite putem stranice za kontakt. Primjerice tada prikupljamo Vaše osobne podatke kao što su ime, prezime, kontakt podatak, tvrtka Vašeg poslodavca, u slučaju da ste obrtnik ili fizička osoba i Vaš OIB.

Nadalje, svi Vaši osobni podaci koji se prosljeđuju trećima, a radi ispunjenja naših zakonskih i ugovornih obveza ili legitimnog interesa prosljeđuju se sukladno našem nalogu (primjerice poštanske usluge, usluge održavanja web stranice, usluge e-mail korespondencije).

Marves Projekt d.o.o. pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti kao što su slanje i distribucija naših reklamnih ponuda, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte te održavanje službene web stranice koja prikuplja određene podatke.

SVRHA OBRADE

I.

Svrha obrade je potrebna radi osiguravanja dokaza o kupnji naših proizvoda te u slučaju eventualnih spornih zaostalih potraživanja Marves Projekt d.o.o. Nadalje, radi zakonitog izdavanja računa na kupca i slično.

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

I.

Osobne podatke naših klijenata čuvamo na duži period, zbog zakonskih odredbi. Prema Zakonu o obveznim odnosima, trogodišnji rok zastare ili duže pri pokretanju spora.

Također, Vaše podatke – podatke postojećih ili bivših klijenata obrađujemo sve do Vašeg opozivanja odnosno zabrane korištenja Vaših podataka, na što imate pravo slanjem poruke na službenu e-mail adresu Marves Projekt d.o.o. ili slanjem dopisa na sjedište društva.

II.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo izvan granica Europske Unije.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

I.

Marves Projekt d.o.o. jamči odgovarajući stupanj sigurnosti fizičkim, elektronskim i administrativnim mjerama, a sve kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo, od nezgode ili protuzakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili pristupanja osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju.

Pristup Vašim osobnim podacima omogućen je samo ovlaštenim zaposlenicima, pružateljima usluga kojima je nužno iz poslovnih razloga ili su im nužni zbog obavljanja posla.

VAŠA PRAVA

I.

  • Pravo na ispravak podataka koji su netočni, nepotpuni.
  • Pravo na brisanje podataka koji su nepotrebni ili su izgubili svrhu obrade, osim onih za koje zakon nalaže čuvanje u propisanim rokovima.
  • Pravo na prijenos podataka koje obrađujemo u strukturiranom i jednostavnom obliku.
  • Pravo na prigovor i žalbu u slučaju da smatrate da se sa Vašim podacima postupa nezakonito.
  • Pravo na povlačenje privole (suglasnosti) za zaprimanje naših reklamnih ponuda.

Sva gore navedena prava možete ostvariti podnošenjem Zahtjeva putem stranice za kontakt ili na adresu sjedišta društva navedenu u poglavlju Opće informacije ove Izjave o zaštiti privatnosti.

Na Vaš Zahtjev imamo obvezu odgovoriti u roku od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva.

Ova Izjava o zaštiti privatnosti stupa na snagu 14.01.2019. godine.